Jaarverslag

Stichting Den Brinker Jaarverslag 2017

In 2017 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest. Op 7 april in Utrecht en op 24 november in Breda. Tijdens de vergadering van 24 november heeft Margreet Albers aangegeven om in 2018 haar bestuursfunctie neer te leggen. Thans bestaat het bestuur nu uit de volgende personen met hun bijbehorende functies: Henk Dijkers – Voorzitter, Gerrianne Leusink-Kolkman – Secretaris, Arnoud Weel – Penningmeester en Magreet Albers – Algemeen Bestuurslid.

Het contact en overleg met Bank ten Cate verliep naar wens; het bestuur is tevreden met de dienstverlening  en wil het huidige vermogensbeleid onveranderd voortzetten. Door het goede beursklimaat en de resultaten van Bank ten Cate is het vermogen van de stichting in de laatste jaren flink gestegen. Het uitkeringsbeleid van de stichting lag niet in lijn met de waardevermeerdering van het vermogen. In 2018 zal het uitkeringsbeleid worden heroverwogen.

Ook in 2017 kon uit het positieve resultaat van de beleggingen van het vermogen in 2016 een bedrag van € 61.350,–  aan goede doelen worden uitgekeerd. Tijdens de vergadering van 7 april zijn uit de aanvragen de volgende goede doelen een bedrag toegekend:

Stichting Paardrijden Gehandicapten Den Haag € 5.000 , Ultimate Hope Foundation € 5.000 , Stichting Siaya Education € 3.600 , SOS Kinderdorpen € 5.000 , Tools to Work € 4.500 en de Bontiusstichting € 15.000  In de najaarsvergadering van 24 november zijn aan de volgende goede doelen een bedrag toegekend: Light for the World  € 2.750 , Eyes for others € 3.000 , Equal Education € 10.000  en aan Simani € 7.500.

In het najaar van 2017 zijn wij met een delegatie op de informatieavond geweest van de Bontiusstichting over de voortgang van de onderzoeken in LUMC en de bekendmaking dat een van de vervolgonderzoeken de naam van onze stichting draagt als blijk van waardering van onze meer jarige ondersteuning.

Breda april 2018