Jaarverslag

Stichting Den Brinker Jaarverslag 2016.

 In 2016 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest. Op 15 april in Breda en op 4 november ook in Breda. De vergadering van 15 april stond ook in het teken van de bestuurswisseling. Samenvattend bestaat het bestuur nu uit de volgende personen met hun bijbehorende functies: Henk Dijkers – Voorzitter, Gerrianne Leusink-Kolkman – Secretaris, Arnoud Weel – Penningmeester en Magreet Alberts – Algemeen Bestuurslid. Tijdens deze vergadering werd ook stilgestaan bij het afscheid van Teun Verzaal. Hij heeft gedurende vijftien jaar die de stichting nu bestaat de functie van penningmeester bekleed.

Daarnaast is er in oktober 2016 in Utrecht een bijeenkomst geweest tussen een delegatie van het Bestuur en dhr A. Vuijk van Bank ten Cate.

Het contact en overleg met Bank ten Cate verliep naar wens; Het bestuur is tevreden met de dienstverlening  en wil het huidige vermogensbeleid onveranderd voortzetten.

Ook in 2016 kon uit het positieve resultaat van de beleggingen van het vermogen in 2015 een bedrag van € 80.000  aan goede doelen worden uitgekeerd. Tijdens de vergadering van 15 april zijn uit de 8 aanvragen de volgende goede doelen een bedrag toegekend:

Resto Zwolle – € 6.500 , Stichting Amuria € 6.500 , Stichting Wigwam € 20.000 en aan Resto Tilburg € 5.000. In de najaarsvergadering van 4 november zijn uit de 18 aanvragen de volgende goede doelen een bedrag toegekend: Schoutenhuis € 10.000 , Equal Education € 10.000 , Nierstichting € 7.000 en aan de Bontiusstichting € 15.000.

In 2016 is de website gebouwd en is het logo van de stichting ontwikkeld. Daarnaast is de boekhouding in een geautomatiseerd systeem ingevoerd.

Breda april 2017.