Jaarverslag

Stichting Den Brinker jaarverslag 2018

 In 2018 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest. De voorjaarsvergadering heeft plaats gevonden op 6 april 2018 in Utrecht. In deze vergadering is gekozen voor de duurzame beleggingsportefeuille van Bank ten Cate. Tevens is er een besluit genomen om aan vijf goede doelen een uitgebreid projectvoorstel aan te vragen. Hiermee is een eerste stap gezet om ons vermogen weer in balans te krijgen. Ook in 2019 zal hier aandacht aan worden besteed. De najaarsvergadering van 12 oktober heeft in Breda plaats gevonden.

In 2018 is in totaal aan goede doelen € 147.447,00 uitgekeerd, te weten :

IVN Natuurkoffers € 10.000
St. Rural Woman Foundation Nigeria € 40.015
St. Twiga Tanzania €   3.000
St. Embrace € 13.625
Bontiusstichting LUMC € 15.000
St. Siaya Education Kenia € 1.500
Eye For Others € 7.750
St. Light for the World in Cambodja € 2.677
One Bigsmile € 2.500
St. SOS Kinderdorpen € 24.131
Resto van Harte € 5.249
Wonderwoorden Winkel € 2.000
Equal Education Ethiopie € 10.000
Simavi € 10.000

In oktober 2018 is ook het besluit genomen om aan alle vijf ingediende projectvoorstellen voor een totaal bedrag van € 434.500,00 ,in het kader van de extra uitkering, te honoreren.

De vijf projectvoorstellen zijn :

Stichting Het Vergeten Kind, project “Stop de Carrousel” voor € 75.000
Alzheimer Nederland, project ontwikkeling  “Dat ben ik App” voor € 82.500
Stichting Vluchteling, project ‘Re-Integratie voormalige Kindsoldaten’ voor € 100.000
Bontius Stichting LUMC, project Virus-specifieke T-cellen voor € 85.000
WWF Nederland, project Sneeuwluipaardonderzoek en Anti-stroperij voor € 92.500.

Door deze bestuursbesluiten is in 2018 totaal € 681.947 aan goede doelen toegekend.

Er is ook een stap gezet in de continuering van het stichtingsbestuur. Als opvolger van Margreet Albers is toegetreden de heer Goossen Hoenders uit Voorschoten. Daarnaast is besloten om het bestuur uit te breiden tot vijf leden. Met een kandidaat zal een gesprek plaats vinden.

Breda april 2019