Aanvragen

Stichting Den Brinker vergadert tweemaal per jaar (april en oktober). In deze vergadering behandelt het bestuur donatie-aanvragen.
Indien u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een donatie, kunt u vóór 15 maart (april vergadering) of 15 september (oktober vergadering) uw donatieverzoek bij ons indienen. Wij ontvangen uw donatieverzoek bij voorkeur per email via info@stichtingdenbrinker.nl.

Bij http://stichtingdenbrinker.nl/doelstelling/ kunt u nalezen aan welke voorwaarden u dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een donatie van Stichting Den Brinker. Met nadruk wijzen wij er op, dat wij geen donaties verstrekken aan natuurlijke personen.

Indien uw donatieverzoek niet aan bovengenoemde randvoorwaarden voldoet, zullen wij deze niet in behandeling nemen.