Aanvragen

LET OP: OP DIT MOMENT IS HET NIET MOGELIJK OM DONATIE-AANVRAGEN IN TE DIENEN

Vanwege tegenvallende beleggingsresultaten, zal Stichting Den Brinker tot nader bericht geen donatie-aanvragen in behandeling nemen. Zodra wij weer over zullen gaan tot het behandelen van donatie-aanvragen, zullen wij dit, tijdig, op de website vermelden. Hou daarom onze website goed in de gaten.

Stichting Den Brinker vergadert tweemaal per jaar (april en oktober). In deze vergadering behandelt het bestuur de ontvangen donatie-aanvragen. De laatste jaren is het aantal donatie-aanvragen bij Stichting Den Brinker toegenomen. Daarom heeft het bestuur besloten om per vergadering maximaal 30 aanvragen in behandeling te nemen. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst.

Indien u denkt in aanmerking te kunnen komen voor een donatie, kunt u gedurende twee perioden per jaar uw donatieverzoek indienen. Voor de vergadering van april kunt u uw donatie-aanvraag indienen vanaf 1 december tot en met 28 februari. Voor de vergadering van oktober kunt u uw donatie-aanvraag indienen vanaf 1 juni t/m 31 augustus.

Wij nemen alleen donatieverzoeken in behandeling die worden gestuurd naar het emailadres info@stichtingdenbrinker.nl.

Bij http://stichtingdenbrinker.nl/doelstelling/ kunt u nalezen aan welke voorwaarden u dient te voldoen om in aanmerking te komen voor een donatie van Stichting Den Brinker. Met nadruk wijzen wij er op, dat wij geen donaties verstrekken aan natuurlijke personen.

Indien u een aanvraag voor een donatie bij Stichting Den Brinker wilt doen, dan dient u dit aanvraagformulier te gebruiken:
Aanvraagformulier donatie Stichting Den Brinker

Het projectvoorstel wordt beoordeeld op basis van het ingevulde aanvraagformulier, niet op basis van eventueel meegestuurde stukken.

Indien uw donatieverzoek niet aan bovengenoemde randvoorwaarden voldoet, zullen wij deze niet in behandeling nemen.