Historie/ biografie

Biografie van mw.J.F.den Brinker – Vissers

Oprichtster van de Stichting de heer Th.M.den Brinker en mevrouw J.F.den Brinker-Vissers

 

-Geboren te Rotterdam op 29 september 1920 in een gezin met 8 kinderen.

-in 1929 door overplaatsing van vader P.Vissers  naar Oss gekomen en aldaar opgegroeid.

Ulo-opleiding, enige jaren gewerkt als administratieve en algemene hulp o.a. in Aalsmeer.

-in 1946 als 26-jarige in dienst getreden van de heer Th.den Brinker als gezelschapsdame voor zijn hulpbehoevende echtgenote J.M.Th.den Brinker-Menting. Het echtpaar was kinderloos.

Zij was inwonend op Kard.van Rossumplein 7 te ’s-Hertogenbosch.

-Mevrouw den Brinker-Menting overleed op 16 april 1950 en het was het niet gepast bij de weduwnaar te blijven wonen. De 30 jaar oudere, vermogende Th.M.den Brinker en mejuffrouw Vissers mochten en waardeerden elkaar. Door beide partijen werd een huwelijk als geschikte oplossing gezien en zij trouwden op 19 juni 1950. Zij was toen 29 jaar.

-Zij heeft met de heer den Brinker als burgers van enig aanzien, steeds in ’s-Hertogenbosch gewoond, regelmatig  gereisd en sociale contacten onderhouden. Zij zijn kinderloos gebleven.

-Bij diverse gelegenheden werd financiële steun verstrekt (onderdak ongehuwd familielid Cor den Brinker, bouw en onderhoud bouw St.Salvatorkerk, beheer sociale woningen en ondersteuning scholen en medische instanties).

-Na het overlijden van haar man op 18 december 1960 heeft zij in Rosmalen een woning laten bouwen(ook voor haar schoonzus).

-Zij had plezier in het verzorgen van de tuin en beschouwde het verstandig beheer van het vermogen dat zij erfde, als een verplichting aan haar echtgenoot. De vele goede doelen, klopten echter nooit vergeefs bij haar aan.

Beseffend dat ook na haar overlijden het vermogen beheerd moest worden in de geest van haar en haar man, heeft ze op bijna 80-jarige leeftijd een Stichting in het leven geroepen.

-Vanaf 5 juni 2001 ontvangt de Stichting tijdens haar leven elk jaar een bedrag en zal na haar overlijden het vermogen erven.

De baten uit het beheer zouden ten goede moeten komen  aan medische doeleinden om mensen en m.n. kinderen te helpen  én ernstige ziekten te bestrijden. Ook de Dierenbescherming wilde ze vernoemd hebben.

Zij liet dit in de oprichtingsstatuten vastleggen en hield zolang zij daartoe in staat was voeling met het bestuur of er volgens haar wensen aan de richtlijnen uitvoering aan werd gegeven.

 

-In 2006 vertoonden zich lichamelijk gebreken. Na een kort verblijf in een ziekenhuis- en revalidatiecentrum heeft zij ruim een jaar prettig gewoond in een zorgcentrum te Nistelrode. Daarna kon de gewenste luxere woonruimte in zorgcentrum ”Heelwijk” te Heesch betrokken

worden.

-Toen in 2009 duidelijke dementieverschijnselen merkbaar werden, was opname in verpleeghuis “van Haarenstaete” te Veghel noodzakelijk. Zij heeft zich daar thuis en geliefd gevoeld.

Zij overleed 16 juni 2012 rustig op bijna 92-jarige leeftijd.