Jaarverslag

Stichting Den Brinker  Jaarverslag 2019.

 In 2019 zijn er twee bestuursvergaderingen geweest. De voorjaarsvergadering heeft plaats gevonden op 12 april 2019 in Den Haag bij het Filmatelier. In deze vergadering is Ingeborg Vermont benoemt tot Algemeen Bestuurslid van de Stichting Den Brinker. Tijdens de vergadering hebben wij afscheid genomen van Margreet Albers als bestuurslid. Zij was van het begin af aan actief betrokken bij de oprichting van de Stichting. Na de vergadering hebben wij hier op gepaste wijze nog aandacht aan besteed. De najaarsvergadering van 1 november heeft in De Bilt plaats gevonden.

In 2019 is in totaal aan goede doelen € 79.500,00 uitgekeerd, te weten:

Gered Gereedschap, Kameroen € 7.500,00

Vrienden van Zehanda, Zimbabwe € 2.800,00

Werkgroep Sociale groepsvakanties, Nederland € 2.000,00

The Art of Charity, Malawi € 5.000,00

Eye for others, Zuid-Africa € 5.000,00

Stichting Babyspullen, Nederland € 7.500,00

Dokters van de Wereld, Nederland € 6.000,00

Aidsfonds, Nederland € 5.000,00

Kinderfonds, Sportstimulering, Nederland € 3.000,00

Lionel Heart Foundation, Sierra Leone € 10.000,00

Wolkentheater, Nederland € 5.000,00

Gevulde Waterkruik, Guinee-Bissau € 10.200,00

Equal Education, Nederland € 10.000,00

In de najaarsvergadering heeft er ook een terugkoppeling plaatsgevonden van de vijf projecten in het kader van de extra uitkering € 434.500,00. Naar aanleiding daarvan is besloten om het tweede deel van de donatie, de resterende 25%, uit te keren aan alle vijf de doelen.

Als een tweede stap om het vermogen weer in balans te krijgen is besloten om in 2021 opnieuw een aantal grote donatie toe te kennen. Hiervoor is een startreserve gemaakt van € 175.000,00. Tevens is besloten om een reserve te maken voor toekomstige wereld calamiteiten, ad € 75.000,00. Met deze besluiten zetten we een verdere stap in de beheersing van ons stamvermogen.

Door de bestuursbesluiten is in 2019 voor totaal € 337.457,00 aan goede doelen toegekend. Het bestuur is nu uitgebreid tot vijf leden en zien de toekomst van onze stichting met vertrouwen tegemoet.

Breda, april 2020