Jaarverslag

Stichting Den Brinker jaarverslag 2021

Ook in 2021 speelde de corona problematiek nog een rol in onze bestuursbijeenkomsten. De voorjaarsvergadering van 16 april 2021 vond nog digitaal plaats. De najaarsvergadering van 26 november 2021 heeft plaatsgevonden in Zoetermeer.
De verwachtingen over het beleggingsresultaat 2021, zoals door de Bank Ten Cate in het voorjaar is aangegeven, is meer dan voorspeld gerealiseerd. Het totale budget dat naar donateurs is uitgekeerd bedraagt € 149.331. Daarnaast heeft het bestuur besloten om uit de bestemmingsreserve Wereld calamiteiten € 10.000 te doneren ten behoeve van de wateroverlast in Zuid-Limburg. Er zijn in het jaar 2021 in totaal 99 verzoeken ontvangen voor een donatie. Uiteindelijk is aan 27 organisaties een uitkering gedaan, te weten :

Martini ziekenhuis : € 5.000
IMMO : € 5.250
Sumbing Bihir : € 5.000
Mercy Ships : € 7.500
Diba (DRC) : € 8.533
Edukans : € 10.000
Armoedefons : € 5.000
Rhiza (Zuid-Africa) : € 5.000
Super Adelaar ( DR Congo) : € 4.500
Mzamomhle (Zuid-Africa) : € 5.000
Nav-Jeevan (India) : € 2.800
Wolkentheater (Circus Tropical) : € 5.000
Eye for Others (Zuid-Africa) : € 7.500
PhySCI (Banghades) : € 5.000
De Gevulde Waterkruik : € 8.500
See You (voor heen Ligt for the World) : € 2.500
Ninos de Guatemala : € 10.000
Gered Gereedschap (Tanzania) : € 7.500
Medische Vluchten Zuid-Soedan : € 5.000
HWMCO Nederland : € 2.000
Charity Hands : € 5.000
Stichting Wereldouders : € 3.000
Stichting Stop Vrouwenbesnijdenis : € 8.483
Stichting Vrienden van het Sofia : € 3.765
Nnina Olugero : € 2.500
Eye Care Foundation : € 10.000

Ondanks dat in 2020 de criteria en de weergave in het Fondsenboek zijn aangescherpt heeft het bestuur in de najaarsvergadering hier nog verdere stappen in gezet. Er is een maximum aan het aantal aanvragen dat per half jaar in behandeling wordt genomen. Dit is nu vastgesteld op 30 aanvragen en de periode voor de aanvraag is gesteld voor de voorjaarsvergadering op 1 december tot 1 maart en voor de najaarsvergadering van 1 juni tot 1 september. Deze aanpassing op de indiening en behandeling van de donatie aanvragen is gecommuniceerd op website.

In de najaarsvergadering heeft er ook een terugkoppeling plaatsgevonden van de gedoneerde doelen in 2020. Het ging hierbij om 23 organisaties waarvan informatie is ontvangen.

Breda, maart 2022